19.10

W dniu 20.09.2020 roku w Krzesimowie podczas ,, Pikniku sąsiedzkiego’’ odbyło się rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego dla dzieci do lat 12 pt. ,,Moja Gmina Mełgiew’’. Na konkurs wpłynęło 33 prace. Komisja konkursowa w składzie: Anna Dygulska – sekretarz Gminy, Halina Załoga dyr. Sp. W Podzamczu, Magdalena Mazurek -Ścirka dyr.SP. w Krzesimowie, Przemysław Korgol- radny Gminy Mełgiew, Anna Pytka- prezes stowarzyszenia ’’Razem dla Krzesimowa’’ postanowiła wyróżnić prace następujących autorów:

  Karolina Gruszka Sp. Krzesimów

  Remigiusz Gągoł SP. Krzesimów

  Alicja Banach SP. Mełgiew

  Flisiak Aleksandra SP. Krzesimów

  Maja Piłat SP. Krzesimów

  Olek Bochniarz SP. Krzesimów

Konkurs został przeprowadzony przez stowarzyszenie ‘’Razem dla Krzesimowa’’ w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Mełgiew pt.,, Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów pielęgnacji roślin’’.

smart