Regulamin konkursu na „Deser Marysieńki”

1. Organizator konkursu stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa”, Krzesimów 118, 21 -007 Mełgiew. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Z tradycja w przyszłość – kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego”, szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

2. Cele konkursu
– Wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa króla Jana III Sobieskiego (podania, przepisy, legendy)
– Rozwijanie pasji kulinarnych i cukierniczych wśród mieszkańców Podregionu.
– Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

3. Czas trwania
Konkurs trwa od 15 kwietnia 2016 roku do 12 czerwca 2016 godz.14.

4. Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem może być każdy kto spełni wymogi regulaminu:
– deser będzie wykonany według przepisu pochodzącego ze źródeł historycznych
– może to być deser wykonany według tradycyjnego przepisu ludowego
– składniki potrzebne do wykonania pochodzić będą z lokalnych gospodarstw
– jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 3 desery
– do każdego deseru musi być dołączony przepis i ankieta uczestnictwa w konkursie

5. Termin zgłaszania
Zgłoszenia przyjmowane będą od 15.04 do 12.06.2016 roku, godz.14,
Gotowy deser należy dostarczyć w dn. 12.06.2016 roku do godz. 14, siedziba stowarzyszenia, Krzesimów 118.

6. Komisja konkursowa zostanie wyłoniona przez zarząd stowarzyszenia.

7. Za I ,II i III miejsce przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

8. W przypadku prac nagrodzonych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w materiałach promocyjnych związanych z projektem.

9. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami)

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas „Pikniku Szlaku Jana III Sobieskiego” w Krzesimowie około godz. 15.