14.07

REGULAMIN KONKURSU NA ,,SAŁATKĘ SEZONU”

I.ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie,, Razem dla Krzesimowa’’, Krzesimów 118,21-007 Mełgiew. Konkurs jest organizowany w ramach zadania publicznego pt. ,, Spotkajmy się – zrób coś dla siebie i przyrody’ ’dofinansowanego przez Gminę Mełgiew.

II. CELE KONKURSU

-Pokazanie zdrowego stylu życia

-Propagowanie właściwego odżywiania

– Zapoznanie się z owocami i warzywami dostępnymi w sezonie letnim

III. CZAS TRWANIA

Konkurs przeprowadzony będzie w dniu 25 lipca od godz. 14. W miejscowości Krzesimów, plac przy świetlico- remizie.

IV. SPOSÓB PREZENTACJI

Każdy uczestnik może przynieść jedną , własnoręcznie wykonaną sałatkę, która zawiera przynajmniej dwa warzywa dostępne w sezonie letnim oraz wyhodowane w ogródku lub warzywniaku. Warunkiem uczestnictwa będzie wypełnienie ankiety, która zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz krótki opis składników sałatki.

V. OCENA PRAC I NAGRODY

Oceny prac dokona komisja wyłoniona przez organizatora. Ocena nastąpi około godz. 15. Wyróżnieni zostaną autorzy trzech sałatek. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji przepisów oraz wykorzystania wizerunku uczestników w lokalnej prasie.