Program „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim jest realizowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Stowarzyszenie Razem dla Krzesimowa złożyło projekt pod nazwą: Kreacja marki lokalnej poprzez promocję tradycji kulinarnych i wyrobów regionalnych”. Realizacja projektu jest związana z dziedzictwem króla Jana III Sobieskiego – wykorzystuje niematerialne dziedzictwo takie jak podania, legendy przepisy. Poprzez realizację działań warsztaty kulinarne ,wydanie publikacji ze staropolskimi przepisami nastąpi zderzenie tradycji z współczesnością. Planowane działania: Zakupy wyposażenia kuchennego i stoiska promocyjnego, które pozwolą na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i Festynu „Królewska Uczta”, „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży”, „Tak jadał król”, konkurs kulinarny na najlepsze potrawy i nalewki dla mieszkańców podregionu. Wydanie publikacji „Smaki króla Jana”. Promocja programu to strona www z informacjami o projekcie, materiały z logotypami Programu, ulotki, plakaty rękawice i fartuchy kuchenne, reklama w lokalnej gazetce. Realizacja projektu pozwoli na realizację celu pierwszego naboru tj. Rozbudowa oferty turystycznej 6 gmin podregionu w ramach koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego, opartej o lokalne potencjały i zasoby. W wyniku podjętych działań zostanie wprowadzony nowy produkt do oferty turystycznej impreza rodzinna Królewska Uczta. Produkty – potrawy regionalne zostaną poddane procesowi certyfikacji produktów i usług.