Krzesimów to malownicza wieś położona w województwie lubelskim, powiecie świdnickim w gminie Mełgiew. Nazwa Krzesimów pojawiła się w 1409 r. i pochodzi prawdopodobnie od nazwiska pierwszych właścicieli Krzeszowskich. W latach 1441-1460 właścicielem był Piotr Krzesimowski i jego syn Jan. Następnie trafia do Jacodusa Brodowskiego Rodziny Trembińskich Baczyńskich i Plewińsich. W 1907 r. dobra trafiły w ręce rodziny Dreckich. Kazimierz Drecki w 1916 r. został powołany do armii rosyjskiej, następnie przeszedł do Legionów Polskich. Został osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku i stracony w Lesie Katyńskim. W chwili obecnej ocalał okazały zespół pałacowo – parkowy, który składa się z części rezydencjonalnej, folwarcznej krajobrazowej i części folwarcznej za drogą. Krzesimów to miejsce pamięci narodowej. Dolina Krzyży upamiętnia żołnierzy z pierwszej i drugiej wojny światowej oraz miejsce kaźni więźniów politycznych – Jaworzniaków. W miejscowości znajduje się Dom Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków, Remiza Strażacka. Swoją siedzibę mają tutaj cztery stowarzyszenia: Stowarzyszenie Razem dla Krzesimowa, Stowarzyszenie Nurt, Stowarzyszenie Dąb oraz Stowarzyszenie Pomocy szkole  i Ekorozwoju Wsi Krzesimów. Została wybudowana kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Siewnej. Dobrze rozwinięta sieć dróg asfaltowych sprzyja rozbudowie miejscowości.