Stowarzyszenie Razem dla Krzesimowa
Krzesimów 118
21-007 Mełgiew

Prezes zarządu Anna Pytka
tel. 604 794 165
e-mail: apytka65@gmail.com

Rachunek bankowy:
„Spółdzielczy Bank Powiatowy” w Piaskach o. Mełgiew
nr rachunku: 59868900073004720820000010