29.03

Podobno czyny społeczne to przeżytek, relikt przeszłości. Wyjątkiem są mężczyźni, członkowie stowarzyszenia „Razem dla krzesiwowa” oraz członkowie OSP Krzesimów. Bezinteresownie z wykorzystaniem własnego sprzętu wykonali prace ziemne pod montaż grillo-wędzarni i wiaty drewnianej. Był to moment historyczny, ponieważ zamurowana została butelka z nazwą projektu i popisami uczestników prac.

Oto fotorelacja z wydarzenia.